Fit Kuusaa / SOPIMUSEHDOT

JÄSENYYS

 1. Jäseneksi liittyminen on ilmaista. Jäseneltä ei peritä liittymismaksua.

 2. Jäsen on oikeutettu osallistumaan kaikkiin ilmaisiin ja maksullisiin Kuntokeskuksen tapahtumiin.

 3. Jäsen sitoutuu lataamaan ja käyttämään FITKUUSAA -mobiilisovellusta. Kulkulätkän saa käyttöön erikoistilanteissa, joista sovitaan asiakaspalvelun kanssa erikseen.

 4. Jäsenyytesi pituus ja voimassaolo selviää FITKUUSAA -mobiilisovelluksesta PROFIILI ja OMAT SOPIMUKSET. Alle 18-vuotiaan sopimus tehdään yhdessä huoltajan kanssa asiakaspalvelussa. Sopimuksen hyväksyy huoltaja, joka on vastuussa huollettavan maksuista ja siitä, että huollettava noudattaa tämän sopimuksen ehtoja ja sääntöjä. Mahdollisen kokeilukauden jälkeen jäsenen kulkuoikeus päättyy, ellei uutta sopimusta tehdä FITKUUSAA -mobiilisovelluksen kautta.

 5. FITKUUSAA -mobiilisovellus ja mahdollinen kulkulätkä ovat henkilökohtaisia. Sovellus tai kulkulätkä on oltava mukana aina tultaessa kuntokeskukseen. Jäsenen on pyydettäessä todistettava henkilöllisyytensä. Kadonneen tai palauttamatta jääneen kulkulätkän uusiminen maksaa 10 euroa. Kulkulätkän katoamisesta on välittömästi ilmoitettava henkilökunnalle. Mikäli kulkutunnistetta käyttää joku muu henkilö, eikä sen katoamista ole ilmoitettu kuntokeskukselle kirjallisesti, seuraa siitä kirjallinen huomautus ja 100 euron seuraamusmaksu. Mikäli rike huomautuksesta huolimatta toistuu, voidaan jäsenyys perua kokonaan.

 6. Jäsen sitoutuu siihen, että ei päästä omalla kulkuluvalla muita henkilöitä kuntokeskuksen tiloihin. Asiaa valvotaan kulunvalvonnan sekä tallentavien valvontakameroiden avulla. Luvattomasta kulusta laskutetaan 100 euroa/käynti.

 7. Jäsenen on päivitettävä muuttuneet yhteystietonsa FITKUUSAA -mobiilisovelluksen PROFIILI-kohdassa.

 8. Kulkuoikeus keskeytyy, jos lasku on maksamatta (7) seitsemän päivää eräpäivän jälkeen, ja palautuu heti, kun lasku on maksettu. Maksamaton lasku siirtyy automaattisesti perintään 14 päivän kuluttua eräpäivästä. Tässä vaiheessa asiakas asioi suoraan perintätoimiston kanssa, ja maksaa perintäkulut. Jos jäsen huomautuksista huolimatta laiminlyö sopimuksen mukaiset maksut, voidaan jäsenyys irtisanoa. Mikäli jäsenyys on kestänyt alle peruskauden, peritään jäseneltä jo lähetettyjen laskujen lisäksi loputkin peruskauden maksut, jotka erääntyvät maksettavaksi kerralla irtisanomishetkellä.

 9. Alle kahden viikon mittaisista sairastapauksista ei hyvitetä jälkikäteen lisäaikaa kuntosalille tai ryhmäliikuntoihin. Käyttämättä jättäminenkään ei oikeuta mihinkään hyvityksiin, eikä sitä katsota irtisanoutumiseksi. Erikoistapauksissa kuten esim. pitkäaikaisen sairauden (yli kuukauden), raskauden tai armeijan johdosta voidaan määräaikainen jäsenyys keskeyttää määräajaksi (keskeytyksen maksimipituus on 12 kuukautta.) Edellä mainituista keskeytystapauksista on esitettävä kirjallinen todiste.

 10. Kuntokeskuksen jäsenellä on oikeus tuoda ystävä (1) kerran ilmaiseksi tutustumaan salille asiakaspalveluaikana, jossa kirjataan ylös tutustujan nimi ja puhelinnumero. Jäsen on vastuussa siitä, että ystävänsä käyttäytyy hyvin noudattaen Kuntokeskuksen sääntöjä.

 11. Yrityssopimuksissa sopijaosapuolet ovat Fit Kuusaa ja jäsen yksityishenkilönä. Jäsen on vastuussa maksuistaan, mikäli hän ei ole enää yrityksen palveluksessa.

 12. Pidämme yllä asiakasrekisteriä. Noudatamme henkilötietojen käsittelyssä EU:n yleistä tietosuoja-asetusta, jota täydennetään ja täsmennetään kansallisella lainsäädännöllä. Verkkosivuillamme on julkaistu Kuntokeskuksen rekisteriseloste, jonka voi pyydettäessä nähdä myös vastaanoton aukioloaikoina Kuntokeskuksessa.

 13. Jäsen on vastuussa siitä, että Fit Kuusaan tarjoamat liikunta-aktiviteetit sopivat hänelle, ja tarvittaessa varmistettava asia lääkäriltään. Fit Kuusaa mahdollistaa palveluita, joissa tarjotaan laitteiden käyttöön tarpeellinen opastus. Jäsen sitoutuu käyttämään laitteita niiden käyttöohjeiden mukaan, ja kysymään apua henkilökunnalta tai muilta jäseniltä, jos jokin on epäselvää. Mikäli Kuntokeskuksen laite tai muu väline menee rikki jäsenen käytössä, on jäsenen määrä ilmoittaa asiasta henkilökunnalle paikan päällä tai kirjallisesti.


SOPIMUSTEN MUUTOKSET

 1. Toistaiseksi voimassa oleva sopimus on irtisanottavissa. Irtisanomisaika on neljä (4) viikkoa. Irtisanoutuminen astuu voimaan seuraavan täyden laskutuskauden jälkeen, joka on neljä (4) viikkoa. Lyhyin mahdollinen jäsenyysaika on kahdeksan (8) viikkoa.

 2. Sopimuksen irtisanominen tai tauottaminen ilmoitetaan sähköpostitse osoitteeseen info@fitkuusaa.fi. ja astuu voimaan vasta, kun sopimuksen mukaiset ehdot, irtisanoutumisaika, laskutus/avoimet laskut ja muut asiaan mahdollisesti liittyvät seikat on läpikäyty ja hyväksytty. Laskun maksamatta jättäminen ei ole yhtä kuin irtisanoutuminen. Tauolta ei voi irtisanoutua suoraan. Irtisanoutumisen jälkeen, jos kulkutunnisteenasi on kulkulätkä, on se palautettava vastaanottoon asiakaspalveluaikoina tai postilaatikkoon nimellisessä kirjekuoressa.

 3. Toistaiseksi voimassa olevaa jäsenyyttä on mahdollisuus tauottaa 1-2 laskutuskautta vuodessa (= 4 tai 8 viikkoa). Tauosta ilmoitettava etukäteen, ennen seuraavan kauden alkamista, sähköpostitse info@fitkuusaa.fi tai asiakaspalvelussa, mikäli sitä ei pysty tekemään FIT KUUSAA sovelluksessa. Jäsenyys jatkuu automaattisesti tauon jälkeen. Vuosi-, eikä muitakaan määräaikaisia jäsenyyksiä voi tauottaa.

 4. Mahdolliset hintamuutokset ilmoitetaan jäsenille kahta (2) kuukautta ennen uuden hinnaston voimaan asettamista, jonka jälkeen hintamuutos astuu voimaan automaattisesti. Kuntokeskus on velvollinen ilmoittamaan jäsenelle arvonlisäveromuutoksen tai mahdollisten muiden viranomaistoimien hinnoissa aiheuttamista muutoksista vähintään yhtä (1) kuukautta ennen tällaisten muutosten siirtämistä jäsenen maksettaviin hintoihin.

 5. Kuntokeskus varaa itselleen oikeuden muuttaa sopimuksen etuja, ehtoja ja sääntöjä. Ehtojen muutosta ilmoitetaan jäsenistölle kahta (2) kuukautta aikaisemmin. Mikäli jäsen haluaa ehtojen takia irtisanoutua, se on tehtävä yhden (1) kuukauden kuluessa siitä, kun muutoksista on ilmoitettu Kuntokeskuksen ilmoitustaululla ja sähköpostitse. Mikäli jäsen ei ole irtisanoutunut kuukauden kuluessa siitä, kun asiasta on asianmukaisesti ilmoitettu, katsotaan asiakkaan hyväksyneen muutokset.

 6. Kuntokeskus saattaa olla osittain tai kokonaan suljettu esittelytilana, yritystilaisuuksissa, mainoskuvauksissa tai muissa Kuntokeskuksen järjestämissä tilaisuuksissa. Mahdolliset erityistapahtumat on huomioitu asiakashinnoissa, ja niistä ilmoitetaan kuntokeskuksen ilmoitustaululla, internet-sivuilla ja ryhmäsähköpostiviestinä.


SALIN SÄÄNNÖT

 1. Asiakas käyttää kuntokeskuksen palveluita omalla vastuullaan. Tämä koskee kuntosalia, ryhmäliikuntasalia, pukeutumis- ja peseytymistiloja. Jäsen vastaa itse vakuutuksistaan.

 2. Kuntokeskuksen säännöt koskevat kaikkia sen palveluita käyttäviä henkilöitä. Jäseniltä odotetaan kuntokeskuksessa ja sen järjestämissä tilaisuuksissa siisteyttä ja hyviä tapoja. Muiden harjoittelijoiden häiritseminen on kiellettyä. Erilaisten tuotteiden ja palveluiden kaupustelu kuntokeskuksessa on vastoin sääntöjä. Mikäli jäsen rikkoo tämän kohdan sääntöjä, tai käyttäytyy muutoin salin hengen vastaisesti, seuraa siitä kirjallinen huomautus. Toistuvasta rikkeestä jäsenyys voidaan purkaa. Tällöin suoritettuja maksuja ei makseta takaisin. Mikäli jäsenyys on kestänyt alle peruskauden, peritään jäseneltä jo lähetettyjen laskujen lisäksi loputkin sanotun peruskauden maksut, jotka erääntyvät maksettavaksi kerralla irtisanomishetkellä.

 3. Jäsenen on harjoitellessaan käytettävä puhtaita sisäjalkineita tai oltava sukissa. Ulkojalkineiden käyttö sisätiloissa on kiellettyä. Jäsen siistii harjoittelupisteen mahdollisesta hiestä seuraavaa käyttäjää varten.

 4. Kuntokeskus tarjoaa jäsenten pientavaroille/arvotavaroille lukittavat säilytyslokerot harjoittelun aikaiseen käyttöön. Jäsen vastaa itse omaisuudestaan, lokeron avaimesta ja lukosta. Lokerikot eivätkä pukuhuoneet ole tarkoitettu jäsenien irtaimiston pitkäaikaiseen säilyttämiseen. Mikäli näin käy, tavarat ja vaatteet siirretään eteistilan löytötavaralaatikkoon. Löytötavaralaatikko tyhjennetään kuukauden välein.

 5. Tupakointi ei ole sallittu missään Kuntokeskuksen tiloissa. Alkoholin, päihteiden ja Suomen laissa kiellettyjen aineiden nauttiminen tai tuominen Kuntokeskukseen on kielletty.

 6. Kuntokeskuksen omaisuuden tahallinen vahingoittaminen on kiellettyä. Vahingonkorvauksen lisäksi voidaan jäsenyys perua kokonaan. Tällöin suoritettuja maksuja ei makseta takaisin. Mikäli jäsenyys on kestänyt alle peruskauden, peritään jäseneltä jo lähetettyjen laskujen lisäksi loputkin sanotun peruskauden maksut, jotka erääntyvät maksettavaksi kerralla irtisanomishetkellä. Kaikki varkaudet ilmoitetaan poliisille välittömästi. Kuntokeskuksella on tallentava kameravalvonta.

 7. Jos Kuntokeskuksen siisteydestä, palvelusta tai henkilökunnasta on huomautettavaa, pyydetään siitä ilmoittamaan sähköpostitse osoitteeseen info@fitkuusaa.fi. Mikäli haluat antaa palautetta, mitä myös henkilökunta saa lukea, pyydämme antamaan palautetta palautelaatikkoon, kirjekuoressa postilaatikkoon, tai kirjallisesti sähköpostin tai internet-sivujen kautta.